Szkolenia BHP

Szkolenia BHP na terenie całego Śląska
Szkolenia BHP wstępne, szkolenia BHP okresowe, szkolenia PPOŻ

Szkolenia BHP na terenie całego Śląska

Organizujemy Szkolenia BHP oraz PPOŻ dla: pracowników, kadry zarządzającej – kierowników, pracodawców w Katowicach, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Chorzowie, Mikołowie, Mysłowicach, Tychach, Zabrzu, Bytomiu, Będzinie, Częstochowie, Siemianowicach Śląskich, Łaziskach oraz w pozostałych miastach województwa śląskiego.

Szkolenia z Pierwszej Pomocy

Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Szkolenia dla pracowników, stażystów, zleceniobiorców.

Pamiętaj – właściciel zatrudniający jednego pracownika musi posiadać szkolenie BHP pracodawców.

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę jak i zleceniobiorców.

Ocena ryzyka zawodowego

Wymagana przez przepisy prawa dla każdego stanowiska w firmie. 

Nasze usługi

Szkolenia

Przeszkolimy Twoich pracowników oraz kadrę. 
Wstępnie i okresowo.

Z
Kompleksowy nadzór

Zadbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy w Twojej firmie.

v
Doradztwo

Doradzimy w kwestiach BHP i odpowiemy na Twoje pytania.

Kompleksowy nadzór BHP

Oferujemy pełen outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 oraz przepisem wykonawczym, który jest Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

Nasza oferta

Dzięki współpracy ze specjalistami ds. BHP i PPOŻ, Inspektorami Ochrony Przeciwpożarowej, Ratownikami Medycznymi oraz kierownikami budów oferujemy naszym klientom kompleksowe podejście w każdej dziedzinie ich działalności.

N

Szkolenia BHP

N

Szkolenia PPOŻ

N

Przeglądy budowlane

N

BHP na budowie

N

Oceny ryzyka

N

Kosztorysy

"Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat"

-Thomas Keneally

Najczęściej zadawane pytania

u

Czy mając tylko 1 pracownika muszę przeszkolić się z zakresu BHP?

Tak, pracodawca zatrudniający nawet jednego pracownika musi posiadać szkolenie BHP dla pracodawców.

u

Czy szkolenie z I pomocy jest obowiązkowe?

Tak szkolenia pierwszej pomocy są obowiązkowe.
Pracodawca ma obowiązek zapewnić sprzęt do pierwszej pomocy (apteczki, punkt pierwszej pomocy itp.) oraz wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy.

u

Pierwsza pomoc w żłobku / przedszkolu / szkole?

Każdy pracownik przedszkola powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej (§ 21 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

u

Co daje kompleksowy nadzór BHP?

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Aktualności BHP

Niezbędna dokumentacja BHP w firmie

Niezbędna dokumentacja BHP w firmie - minimum,  które powinnieneś znać oraz posiadać jeśli prowadzisz lub zarządzasz firmą. 1. Ocena Ryzyka Zawodowego Dokumentacja - (dotyczy stanowiska nie ilości pracowników) Niezbędne aktualizację - co 2lata lub jeśli wystąpi...

OSZUŚCI PODSZYWAJĄCY SIĘ POD NASZĄ FIRMĘ

UWAGA OD JAKIEGOŚ CZASU Z NUMERÓW: 502 949 258 ORAZ 737 984 243 OSOBY PODSZYWAJĄ SIĘ POD NASZĄ FIRMĘ, OSOBY TE ZASTRASZAJĄ KLIENTÓW KARAMI ZA BRAK WYKONANIA SZKOLEŃ KTÓRYCH NIE ZNAJDZIECIE W NASZEJ OFERCIE. NATARCZYWIE CHCĄ PAŃSTWU PRZESŁAĆ PŁATNE MATERIAŁY...

Napisz do nas już dzisiaj

SZKOLENIA BHP, SZKOLENIA PPOŻ, SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ KATOWICE, SOSNOWIEC, GLIWICE, ZABRZE, RUDA ŚLĄSKA, TYCHY, MIKOŁÓW, ORZESZE, CHORZÓW, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ŚWIĘTOCHŁOWICE

Umów się na konsultacje