Kosztorysy

Kosztorys budowlany – dokument finansowy realizacji inwestycji budowlanej, określający kalkulację ceny według ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. W przypadku kosztorysu inwestorskiego jest szacunkiem kosztów do poniesienia. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Zakres oferty:

 • Opracowanie kosztorysów inwestorskich
 • Opracowanie kosztorysów ofertowych
 • Opracowanie kosztorysów zamiennych
 • Opracowanie kosztorysów powykonawczych

W/w kosztorysu wykonujemy w następujących Metodach  kalkulacji:

Metoda kalkulacji uproszczonej

W kosztorysowaniu uproszczonym cena kosztorysowania jest iloczynem ilości scalonych jednorodnych robót (np. 1 m² wykonanej nawierzchni betonowej, 1 m ułożenia przewodu wodociągowego itp.) oraz cen jednostkowych, a także ewentualnie podatku od towarów i usług VAT.

Metoda kalkulacji szczegółowej

Przy ustaleniu cen kosztorysowych robót należy posługiwać się następującą formułą kalkulacyjną:

CK = R + M + Kz + S+ Kp + Z + Pv

gdzie:

 • CK – cena kosztorysowa określonego zakresu rzeczowego robót (obiektu, wydzielonego elementu, obiektu branżowego rodzaju robót lub wyodrębnionej w kosztorysie pozycji kalkulacyjnej)
 • R – koszty robocizny bezpośredniej
 • M – koszty materiałów bezpośrednich
 • Kz – koszty zakupu materiałów obejmujące również koszty ich transportu zewnętrznego
 • S – koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego
 • Kp – koszty pośrednie
 • Z – zysk kalkulacyjny
 • Pv – podatek VAT

Kosztorysy wykonujemy w programie ZUZIA – Program do Kosztorysowania Robót Budowlanych

ZUZIA to lider programów do kosztorysowania robót budowlano – montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych, dobrze znany na polskim rynku od kilkunastu lat. Jego nowa wersja – ZUZIA została wyposażona w wiele nowych i oryginalnych funkcji oraz nowoczesny interfejs. To co wyróżnia program ZUZIA spośród innych programów kosztorysowych to szybkość działania, prosta obsługa, otwartość na inne systemy i możliwość wymiany danych w wielu formatach. 

Napisz do nas już dzisiaj

SZKOLENIA BHP, SZKOLENIA PPOŻ, SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ KATOWICE, SOSNOWIEC, GLIWICE, ZABRZE, RUDA ŚLĄSKA, TYCHY, MIKOŁÓW, ORZESZE, CHORZÓW, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ŚWIĘTOCHŁOWICE

Umów się na konsultacje