Jak dobierać środki ochrony indywidualnej

Dobór środków ochrony indywidualnej przebiega w 3 etapach:

 1. Analiza zagrożeń w środowisku pracy oraz ocena ryzyka
 2. Dobór odpowiednich typów środków ochrony indywidualnej
 3. Wprowadzenie środków ochrony indywidualnej do procesu pracy

Etap 1: Analiza zagrożeń w środowisku pracy oraz ocena ryzyka

Jest to etap, który wykorzystuje wiedzę nabytą dzięki analizie stanowiska pracy. Analiza obejmuje identyfikację czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy, określenie części ciała pracownika narażonych na działanie tych czynników oraz ciężkości następstw zagrożeń. Ocenę ryzyka przeprowadzisz korzystając z zakładki Ocena ryzyka.

Etap 2: Dobór odpowiednich typów środków ochrony indywidualnej

Przed nabyciem środków ochrony indywidualnej należy ocenić czy środki te spełniają następujące wymagania:

 • są odpowiednie do istniejących zagrożeń oraz poziomu ryzyka;
 • odpowiadają warunkom panującym na danym stanowisku pracy;
 • odpowiadają wymaganiom ergonomicznym i uwzględniają stan zdrowia pracownika;
 • są dopasowane do użytkownika.

Etap 3: Wprowadzenie środków ochrony indywidualnej do procesu pracy

Po przydzieleniu środków ochrony indywidualnej należy poinformować pracownika o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić go będzie stosowanie tych środków. Powinno się zorganizować szkolenia i jeżeli jest taka potrzeba pokazy używania tych środków. Podczas informowania pracowników o środkach ochrony indywidualnej określić ich czas i zakres stosowania oraz odstępstwa od przyjętych zasad postępowania w szczególnych i wyjątkowych sytuacjach (do tego celu możesz wykorzystać informacje podane w instrukcji użytkowania, która powinna być dostępna dla pracowników po sprawdzeniu czy jest ona zrozumiała).

UWAGA!!!

Okresowo sprawdzaj czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej.

Nigdy nie pozwalaj na wyjątki od tej reguły, szczególnie w przypadku tzw. prac dorywczych, które „mają zająć tylko chwilę”.

Badaj przyczyny nie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz podejmuj działania zapobiegawcze.

OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Po wstępnym dobraniu środków ochrony indywidualnej sprawdź:

 • czy są odpowiednie do poziomu ryzyka zawodowego i warunków stanowiska pracy? Na przykład środki ochrony oczu przeznaczone do ochrony przed pestycydami w rolnictwie (gogle) mogą nie zapewnić odpowiedniej ochrony twarzy podczas pracy przy obróbce mechanicznej metali, kamieni.
 • czy ich zastosowanie nie spowoduje jednocześnie zwiększenia ogólnego poziomu ryzyka zawodowego ? Na przykład okulary chroniące przed odpryskami ciał stałych, wyposażone w osłonki boczne mogą w niektórych przypadkach ograniczać pole widzenia.
 • czy są odpowiednio dopasowane do użytkownika, po wykonaniu niezbędnych regulacji?
 • czy uwzględniają wymagania ergonomiczne oraz stan zdrowia pracownika?
 • czy są określone warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności przypadki i czas, w którym powinny być noszone ?

czy w przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności stosowania kilku środków ochrony indywidualnej – środki te dają się dopasować względem siebie (bez zmniejszania ich parametrów ochronnych)? Na przykład zastosowanie półmaski filtrującej może uniemożliwić dopasowanie gogli ochronnych.

Napisz do nas już dzisiaj

SZKOLENIA BHP, SZKOLENIA PPOŻ, SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ KATOWICE, SOSNOWIEC, GLIWICE, ZABRZE, RUDA ŚLĄSKA, TYCHY, MIKOŁÓW, ORZESZE, CHORZÓW, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ŚWIĘTOCHŁOWICE

Umów się na konsultacje