BHP w żłobku/ przedszkolu/ szkole

PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ ZARÓWNO PLACÓWEK PUBLICZNYCH JAK I NIEPUBLICZNYCH

WYKAZ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI BHP W ŻŁOBKU / PRZEDSZKOLU/ SZKOLE

 • Rejestr szkoleń BHP
 • Rejestr wypadków w pracy
 • Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • Rejestr wyników badań  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • Rejestr prac w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, książki rewizyjne urządzeń
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych warunków – wyniki ostatnich kontroli
 • Wykaz nakazów, wystąpień i decyzji państwowych organów nad warunkami pracy
 • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy

WAŻNE PRZEGLĄDY I TERMINY W ŻŁOBKU / PRZEDSZKOLU/ SZKOLE

 • Wyniki przeglądu obiektu budowlanego
 • Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej
 • Wyniki przeglądu instalacji odgromowej – raz na 5 lat
 • Wyniki przeglądu drożności przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) raz na rok 
 • Wyniki przeglądu DROŻNOŚCI instalacji gazowej , ppoż – dwa razy w roku 
 • Wyniki przeglądu  instalacji gazowej – raz na rok

INNA DOKUMENTACJA BHP 

 •  Analiza stanu warunków pracy ( analiza stanu BHP)
 • Oceny Ryzyka zawodowego
 • Dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn ( DTR), książka przeglądu maszyn
 • Spis substancji szkodliwych i innych uzywanych w zakładzie pracy wraz z dokumentacją
 • Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
 • Książka obiektu budowlanego
 • Książka kontroli

WYKAZ DOKUMENTACJI PPOŻ  W ŻŁOBKU / PRZEDSZKOLU/ SZKOLE

 • Rejestr przeglądów hydrantów
 • Rejestr przeglądów gaśnic ( przeglądy raz w roku) 
 • Instrukcja przeciwpożarowa budynków
 • Plany ewakuacji na każdym piętrze dostępne najlepiej w korytarzach
 • Próbna ewakuacja

PIERWSZA POMOC W ŻŁOBKU / PRZEDSZKOLU / SZKOLE

Każdy pracownik przedszkola powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej (§ 21 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Obowiązek zorganizowania w szkole przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze szkoły, który zgodnie z § 2 cytowanego rozporządzenia zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek

Napisz do nas już dzisiaj

SZKOLENIA BHP, SZKOLENIA PPOŻ, SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ KATOWICE, SOSNOWIEC, GLIWICE, ZABRZE, RUDA ŚLĄSKA, TYCHY, MIKOŁÓW, ORZESZE, CHORZÓW, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ŚWIĘTOCHŁOWICE

Umów się na konsultacje