Ryzyko zawdowe

Oceny Ryzyka zawodowwego musi dokonać każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników.
Jest to jeden z kluczowych dokumentów kontrolowany przez PIP podczas każdej kotroli w firmie.
Dlatego warto zlecić jej wykonanie profesjonalistom.

Oferujemy opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk, oto niektóre z nich:

 • ocena ryzyka zawodowego kierowca
 • ocena ryzyka zawodowego magazynier
 • ocena ryzyka zawodowego drukarz
 • ocena ryzyka zawodowego pracownik budowlany
 • ocena ryzyka zawodowego sprzedawca
 • ocena ryzyka zawodowego pracownik administracyjno – biurowy
 • ocena ryzyka zawodowego sekretarka
 • ocena ryzyka zawodowego asystetka biura
 • ocena ryzyka zawodowego informatyk
 • ocena ryzyka zawodowego kasjer
 • ocena ryzyka zawodowego fryzjer
 • ocena ryzyka zawodowego nauczyciel
 • ocena ryzyka zawodowego dyrektor w szkole/ przedszkolu
 • ocena ryzyka zawodowego spawacz
 • ocena ryzyka zawodowego kucharz
 • ocena ryzyka zawodowego architekt
 • ocena ryzyka zawodowego masażysta
 • ocena ryzyka zawodowego adwokat
 • ocena ryzyka zawodowego dietetyk
 • ocena ryzyka zawodowego fotograf
 • ocena ryzyka zawodowego florystka
 • ocena ryzyka zawodowego księgowa
 • ocena ryzyka zawodowego jubiler
 • ocena ryzyka zawodowego krawcowa
 • ocena ryzyka zawodowego spedytor
 • ocena ryzyka zawodowego stanowiska dyrektorskie
 • ocena ryzyka zawodowego stanowiska kierownicze
 • itp

Co to jest ryzyko zawodowe?

Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji.

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka będziemy przeprowadzać:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
 • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
 • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

Czy PIP sprawdza dokumentację odnośnie oceny ryzyka zawodowego w firmie?

– Tak, jest to jeden z dokumentów sprawdzanych przez PIP

Czy każde stanowisko w firmie wymaga przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego?

– Tak, dla każdego stanowska powinna zostać sporządzona ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe, związane z wykonywaną pracą wynika z narażenia pracownika na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowisku pracy.

Czynnik niebezpieczny to czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka bądź do zejścia śmiertelnego.

Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia człowieka.

Czynnik uciążliwy nie stanowi wprawdzie zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, lecz utrudnia pracę lub przyczynia się w inny istotny sposób do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej działalności bądź wpływa na zmniejszenie wydajności.

W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik uciążliwy może stać się szkodliwym, a szkodliwy – niebezpiecznym.

Ocena ryzyka zawodowego opracowana jest przez Specjalistę ds. BHP
Czas przygotowania oceny ryzyka zawodowego: około dwóch tygodni
Koszt: 100 PLN za 1 stanowisko

SZKOLENIA BHPSZKOLENIA BHP WSTĘPNESZKOLENIA BHP OKRESOWESZKOLENIA BHP DLA PRAKTYKANTÓWSZKOLENIA BHP DLA STAŻYSTÓW.

Napisz do nas już dzisiaj

SZKOLENIA BHP, SZKOLENIA PPOŻ, SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ KATOWICE, SOSNOWIEC, GLIWICE, ZABRZE, RUDA ŚLĄSKA, TYCHY, MIKOŁÓW, ORZESZE, CHORZÓW, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ŚWIĘTOCHŁOWICE

Umów się na konsultacje