Niezbędna dokumentacja BHP w firmie – minimum,  które powinnieneś znać oraz posiadać jeśli prowadzisz lub zarządzasz firmą.

1. Ocena Ryzyka Zawodowego Dokumentacja – (dotyczy stanowiska nie ilości pracowników) Niezbędne aktualizację – co 2lata lub jeśli wystąpi wcześniej wypadek to aktualizacja po zaistaniałym wypadku

2. Szkolenie BHP pracodawcy lub kierownika

 

2. a) Szkolenie pracowników

Dokuemntacja

 

Szkolenie przed przyjęciem 1 pracownika/ stażysty

w pierwszym dniu pracy

Kolejne szkolenia co 5 lat

 

 

Kolejne okresowe I do 12 miesięcy od daty zatrudnienia

3. Analiza stanu BHP Dokumentacja Przeprowadzana raz na rok zazwyczaj na koniec roku kalendarzowego
4. Instrukcje stanowiskowe BHP Dokumentacja  
5. Zarządzenie BHP Dokumentacja  
6. Rejestr wypadków BHP Dokumentacja  
7. Książka kontroli Dokumentacja  
8. Gaśnice Przeglądy – Harmonogram Dokumentacja  
9. Apteczka Instrukcja udzielenia I pomocy 1 Na każdym piętrze